Partnerzy główni

Partner merytoryczny
Audytor konkursu

Partnerzy

Partner wspierający

 

Głównym celem konkursu „Orzeł Innowacji Startup” jest wyselekcjonowanie i nagrodzenie najlepszych polskich startupów oferujących innowacyjne produkty/usługi lub działających w innowacyjny sposób. Pośrednim celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk w obszarze innowacji oraz wspieranie kultury młodych, dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Inicjatywa jest organizowana przez Redakcję Rzeczpospolitej. Wychodząc naprzeciw prośbom kierowanym do Redakcji w związku z organizacją Konkursu „Orzeł Innowacji Startup” wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do 31 sierpnia 2017 r. Chęć udziału w konkursie można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest na stronie w zakładce "Formularz". Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. Zasady Konkursu opisane są w regulaminie zamieszczonym na stronie.

ZGŁOSZENIA DO "ORŁA INNOWACJI STARTUP" BĘDĄ OCENIANE W SZEŚCIU KATEGORIACH:
STARTUP ROKU

Nagroda przeznaczona dla startupu z unikatowym produktem/usługą, który odniósł spektakularny sukces rynkowy w 2016 roku, osiągając dynamiczne wzrosty przychodów na bazie innowacyjnych produktów/usług.

Zgłoś udział
POMYSŁ ROKU

Mówi się, że pomysł to tylko 5% wartości startupu. Nie zmienia to jednak faktu, że są pomysły dobre i złe, lepsze i gorsze. My szukamy najciekawszego i najbardziej innowacyjnego pomysłu, idei, koncepcji. Nie musisz mieć przychodów, czy nawet MVP, ale wykonalność Twojego pomysłu musi być dobrze uzasadniona.

Zgłoś udział
PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA

Digital Payments, Data & Analytics, Cloud Computing, Internet of Things, Cybersecurity – to tylko niektóre z popularnych trendów technologicznych. Zwycięzcą w tej kategorii będzie startup, wykorzystujący innowacyjną autorską technologię do rozwiązywania istotnych problemów biznesowych w Polsce i na świecie.

Zgłoś udział
STARTUP Z GLOBALNYM POTENCJAŁEM

Projekty będą oceniane w dwóch podkategoriach:

Startup z globalnym potencjałem w segmencie B2C
Największy sukces osiągną startupy, które adresują potrzeby klientów detalicznych na całym świecie. Naszym celem jest znalezienie takiego polskiego, innowacyjnego przedsiębiorstwa, które ma potencjał odniesienia sukcesu na rynku B2C w skali Europy czy całego świata.

Startup z globalnym potencjałem w segmencie B2B 
Startupy oferujące produkty przeznaczone na rynek biznesowy (B2B) powinny od razu myśleć o klientach na całym świecie. Szukamy dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw, które z sukcesem sprzedają swoje innowacyjne produkty dla rynku B2B poza Polską.

Zgłoś udział (B2B)
STARTUP Z MISJĄ SPOŁECZNĄ

Rozwiązanie ważnych problemów społecznych, takich jak usprawnianie życia niepełnosprawnych, rozwiązania pro-środowiskowe, działania edukacji zdrowotnej, walka z ubóstwem, to jedne z priorytetów rozwiniętych społeczeństw. W tej kategorii szukamy startupów, które mają innowacyjne produkty/usługi wspomagające realizacje misji społecznej.

Zgłoś udział
MECENAS STARTUPÓW

Firma/instytucja 
Człowiek

Mecenasem startupów nazwiemy osobę lub firmę/instytucję, która w 2016 roku zrobiła najwięcej dla polskiego środowiska startupowego. Udzielała konsultacji pro bono, udostępniała infrastrukturę startupom za darmo, organizowała spotkania dla ekosystemu startupowego itp. Zwycięzców w tej kategorii będzie dwóch: jedna osoba oraz jedna firma/instytucja, które według ankietowanych– tj. uczestników innych kategorii – zrobiły najwięcej dla środowiska startupowego w roku 2016.

ZGODNIE Z REGULAMINEM KONKURSU WYBORU ZWYCIĘZCÓW "ORŁÓW INNOWACJI STARTUP" DOKONA KAPITUŁA SKŁADAJĄCA SIĘ Z PRZEDSTAWICIELI ŚWIATA BIZNESU, INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ NAUKI.
Zgłoszenie

Dziennik Rzeczpospolita wraz z firmą KPMG w Polsce zapraszają do II edycji Konkursu „Orzeł Innowacji Startup” 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU JEST BEZPŁATNE

Zgłoś udział