Partner Strategiczny

Partner Główny

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Honorowy Patronat
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partner merytoryczny
Audytor konkursu

Partner projektu

  1. Podstawowe dane kontaktowe
  2. Podstawowe dane na temat startupu
  3. Innowacyjność i przełom technologiczny
  4. Rynek docelowy
  5. Konkurencja
  6. Kapitał intelektualny, granty, nagrody i wyróżnienia
  7. Wyniki finansowe
  8. Mecenas startupów
  9. Zgoda na przetwarzanie danych