Partner Strategiczny

Partner Główny

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Honorowy Patronat
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partner merytoryczny
Audytor konkursu

Partner projektu

  1. Podstawowe dane kontaktowe
  2. Podstawowe dane na temat pomysłu
  3. Określenie stanu zaawansowania rozwiązania
  4. Mecenas startupów
  5. Zgoda na przetwarzanie danych