Partnerzy główni

Partner merytoryczny
Audytor konkursu

Partnerzy

Partner wspierający

Dowiedz się więcej

JADWIGA EMILEWICZ

Podsekretarz Stanu , Ministerstwo Rozwoju

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska. Od 2013r. członkini, a od 2015r. wiceprezes partii Polska Razem Zjednoczona Prawica.

Dowiedz się więcej

DR PIOTR DARDZIŃSKI

Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W latach 1997-2002 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

Od 1998 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi zajęcia m.in. z polityki gospodarczej, doktryn ekonomicznych i polskiej myśli ekonomicznej. W latach 2000-2005 był asystentem w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ. Od 2005 r. adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki. W latach 2003-2005 wykładał w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

W latach 1995-2006 był związany z Fundacją „Instytutu Tertio Millenio” – początkowo jako dyrektor biura, potem wiceprezes.
Od 2006 był dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W listopadzie 2011 r. został szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. W latach 2013-2015 wiceprezes Fundacji Lepsza Polska. Współpracował z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Dowiedz się więcej

JERZY KALINOWSKI

Partner, Szef Zespołu Doradczego w zakresie Strategii i Operacji w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej, KPMG w Polsce.

Pracuje w KPMG w Polsce od 2004 r. i specjalizuje się w doradztwie strategicznym, operacyjnym oraz innowacjach cyfrowych. Wcześniej założył i zarządzał funduszem inwestycyjnym zorientowanym na inwestycje w cyfrowe startupy. Był też prezesem zarządu
i członkiem rad nadzorczych dla kilku spółek z sektora TMT.  Pełnił też funkcję Wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. 

W latach 90-tych pracował w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, gdzie odpowiadał za sektor TMT. Ma doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych (Polska i USA) i był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. 

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (magister inżynier telekomunikacji i doktor nauk technicznych), University of Rochester w USA (M. Sc. In Electrical Eng.) i IMD w Lozannie (Management Development Program).

Dowiedz się więcej

Marta Zemka

Dyrektor, Audyt Ogólny, KPMG w Polsce

Marta Zemka jest biegłym rewidentem specjalizującym się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi oraz polskimi zasadami rachunkowości, głównie sektora przedsiębiorstw przemysłowych ze specjalizacją w branżach: Energetyka i zasoby naturalne oraz Oil and Gas. Pracuje w KPMG od 2002 roku, gdzie kieruje licznymi zespołami badającymi jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym badanie grup kapitałowych, których jednostki dominujące są notowane na GPW. Posiada również doświadczenie w procesach emisji obligacji i akcji przez spółki notowane na GPW. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz szkolenia z zakresu metodyki badania sprawozdań finansowych.

Dowiedz się więcej

ELIZA KRUCZKOWSKA

Dyrektor ds. Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju

Eliza Kruczkowska Dyrektor ds. Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, państwowej grupie finansowej oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestującej w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Wcześniej Prezes Fundacji Startup Poland.

Dowiedz się więcej

JĘDRZEJ OLESZKIEWICZ

Dyrektor Biura Innowacji, PKN Orlen

Jędrzej Oleszkiewicz, dyrektor Biura Innowacji PKN ORLEN. Wcześniej przez blisko 17 lat pracował na różnych stanowiskach w holdingu marketingowo komunikacyjnym InterPublic Group of Companies. Zaczynając w filmie McCann Erickson w 1995 roku, później w firmie Lowe Lintas i Lowe GGK. Od 2007 do 2011 Partner Zarządzający Lowe GGK. Na początku drugiej dekady bieżącego wieku tworzył regionalna strukturę pracując dla klientów firmy w regionie HGEM w ramach firmy McCann.  Studiował Nauki Ekonomiczne na UW. Absolwent studiów MBA FIZ.

Dowiedz się więcej

Maciej Szota

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNiG SA

W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA odpowiada za koordynację współpracy Spółki ze startupami i sektorem MŚP w ramach takich inicjatyw jak program akceleracyjny MIT Enterprise Forum Poland czy Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów. Koordynuje także rozwój powołanego przez PGNiG SA inkubatora InnVento.

Jest kierownikiem projektu wydobycia metanu z pokładów węgla (CBM) GEO-METAN, który PGNiG realizuje wraz z partnerami. Jest członkiem Grupy Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (The UNECE Group of Experts on Coal Mine Methane). Zaangażowany był również w proces przystąpienia PGNiG SA do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie  metanu z kopalń węgla (ICE-CMM, International Centre  of  Excellence on Coal Mine Methane).

Dowiedz się więcej

Wiktor Janicki

Dyrektor Generalny Roche Polska

W 2000 roku Wiktor Janicki z wyróżnieniem ukończył Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i za granicą, obejmując kolejne stanowiska
o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów. W 2010 roku dołączył do firmy Roche jako dyrektor finansowy i członek zespołu zarządzającego.
W listopadzie 2015 r. objął stanowisko Dyrektora Generalnego Roche Polska.

W swojej karierze Wiktor Janicki ukończył wiele prestiżowych kursów. Jest także członkiem kilku stowarzyszeń branżowych.

Dowiedz się więcej

JULIA KRYSZTOFIAK-SZOPA

Prezes Fundacji Startup Poland

Z branżą startupową związana od ośmiu lat. Współtworzyła biznesy technologiczne w Polsce, Dolinie Krzemowej i Szwajcarii. Była pierwszą dyrektor programową kalifornijskiego akceleratora startupów Blackbox.vc. Jest również przedsiębiorcą i współwłaścicielem globalnej marki produkowanej w Polsce bielizny Wellfitting. Z wykształcenia jest filozofem.

Dowiedz się więcej

ALICJA ADAMCZAK

Prezes Urzędu Patentowego RP

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych, praca doktorska Pełnomocnik
w postępowaniu patentowym. Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Rzecznik patentowy, radca prawny oraz adiunkt w Politechnice Świętokrzyskiej. 

Przez wiele lat redaktor naczelna kwartalnika Rzecznik patentowy oraz zeszytów naukowych – seria Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji polskich osiągnięć w świecie oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i studentów. Inicjatorka m.in. cyklu międzynarodowych konferencji Innowacyjność i kreatywność kobiet w Warszawie oraz sympozjów Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce w Krakowie. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.

Dowiedz się więcej

MICHAŁ ŻUKOWSKI

Radca prawny, Dyrektor działu R&D/VC w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy Ekspert Banku Światowego ds. komercjalizacji i transferu technologii

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych finansowania badań naukowych i prac rozwojowych. Doradza funduszom venture capital
i startupom. Przez ostatnie lata związany z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie pełnił funkcje dyrektora działu prawnego.

Uczestniczył w kilkunastu procesach legislacyjnych związanych z finansowaniem B+R oraz współtworzył modele wsparcia publicznego dla innowacji. Jest twórcą nowych interpretacji zwolnienia usług badawczych ze stosowania prawa zamówień publicznych. Doprowadził do precedensowego wyroku sądu administracyjnego stwierdzającego niestosowanie przez NCBR - jako jednostkę sektora finansów publicznych - kodeksu postępowania administracyjnego przy przyznawaniu środków na naukę. Przez ostatnie lata prowadził szkolenia z zakresu komercjalizacji dla przedsiębiorców i instytucji naukowych. Laureat rankingu „Rising Stars Prawnicy-Liderzy jutra”.

Dowiedz się więcej

MARCIN PIASECKI

Redaktor i publicysta "Rzeczpospolitej"

Redaktor koordynator działów ekonomicznych "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Dziennikarz ekonomiczny z wieloletnim stażem, w przeszłości między innymi redaktor naczelny "Forbesa" i "The Wall Street Journal Polska", dodatku ekonomicznego do "Dziennika". Gospodarz i prowadzący wielu konferencji i debat ekonomicznych. Współautor programów telewizyjnych i radiowych, min na antenie Radia PiN, TVN CNBC, Polsat News. Prowadzący program #rzeczobiznesie w Rzeczpospolita.tv