Partner Strategiczny

Partner Główny

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Honorowy Patronat
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partner merytoryczny
Audytor konkursu

Partner projektu

Dowiedz się więcej

Marcin Sowa

Naczelnik Wydziału Rady Innowacyjności w Departamencie Innowacji MPiT

Zajmuje się instrumentami wspierającymi politykę innowacyjności (ulgi podatkowe), programem Start in Poland, w tym w szczególności działaniem Poland Prize oraz pomocą publiczną. W latach 2000-2005 i 2007-2013 I sekretarz i radca - kierownik WPHI Ambasady RP w Budapeszcie. Urzędnik mianowany służby cywilnej, w administracji pracuje od 1995 roku.

 

Dowiedz się więcej

Agnieszka Hryniewicz-Bieniek

Dyrektor zarządzająca Google Polska

Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Ma bogate doświadczenie zawodowe związane z branżą dóbr szybkozbywalnych, mediową, telekomunikacyjną i technologiczną.

Do Google dołączyła w 2008 roku jako dyrektor działu sprzedaży. Od 2013 pełni rolę szefa polskiego biura. Do jej zadań należy planowanie strategii długoterminowego rozwoju biznesu w Polsce i zarządzanie relacjami z kluczowymi partnerami. Wcześniej związana m.in. z Polską Telefonią Cyfrową. Aktywnie wspiera działalność promującą dobre praktyki marketingowe – jest współzałożycielką i wiceprezesem stowarzyszenia „Marketing 4 Business”. Jako członkini stowarzyszenia „Technologia w spódnicy” Agnieszka promuje różnorodność w środowisku technologicznym wspierając uzdolnione, ambitne i wartościowe kobiety w osiąganiu sukcesów na polu zawodowym i prywatnym. Spełniona zawodowo mama dwójki dzieci, z którymi spędza bardzo aktywnie czas wolny. Dużo podróżuje – nie tylko biznesowo.

Dowiedz się więcej

Patrycja Panasiuk

Dyrektor Biura Innowacji w PKN ORLEN S.A.

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z 10-letnim doświadczeniem w sektorze ochrony środowiska i energetyki. Koordynator projektów innowacyjnych z praktyką w sektorze finansów publicznych. Do 2018 r. kierownik w Departamencie Strategii, Rozwoju i Innowacji Energa SA, odpowiedzialna za koordynację działań w obszarze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym, wsparcie merytoryczne w obszarze nowych technologii energetycznych oraz zarządzanie portfelem projektów strategicznych w Grupie. Od lutego 2018 r. dyrektor Biura Innowacji w PKN ORLEN odpowiedzialna m.in. za funkcjonowanie systemu zarządzania innowacjami dla projektów i przedsięwzięć w Koncernie.

Dowiedz się więcej

dr Jerzy Kalinowski

Partner, Szef Zespołu Doradczego w zakresie Strategii i Operacji w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej, KPMG w Polsce.

Pracuje w KPMG w Polsce od 2004 r. i specjalizuje się w doradztwie strategicznym, operacyjnym oraz innowacjach cyfrowych. Wcześniej założył i zarządzał funduszem inwestycyjnym zorientowanym na inwestycje w cyfrowe startupy. Był też prezesem zarządu
i członkiem rad nadzorczych dla kilku spółek z sektora TMT.  Pełnił też funkcję Wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. 

W latach 90-tych pracował w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, gdzie odpowiadał za sektor TMT. Ma doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych (Polska i USA) i był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. 

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (magister inżynier telekomunikacji i doktor nauk technicznych), University of Rochester w USA (M. Sc. In Electrical Eng.) i IMD w Lozannie (Management Development Program).

Dowiedz się więcej

Marta Zemka

Dyrektor, Audyt Ogólny, KPMG w Polsce

Marta Zemka jest biegłym rewidentem specjalizującym się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi oraz polskimi zasadami rachunkowości, głównie sektora przedsiębiorstw przemysłowych ze specjalizacją w branżach: Energetyka i zasoby naturalne oraz Oil and Gas. Pracuje w KPMG od 2002 roku, gdzie kieruje licznymi zespołami badającymi jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym badanie grup kapitałowych, których jednostki dominujące są notowane na GPW. Posiada również doświadczenie w procesach emisji obligacji i akcji przez spółki notowane na GPW. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz szkolenia z zakresu metodyki badania sprawozdań finansowych.

Dowiedz się więcej

Eliza Kruczkowska

Dyrektor ds. Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju

Eliza Kruczkowska Dyrektor ds. Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, państwowej grupie finansowej oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestującej w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Wcześniej Prezes Fundacji Startup Poland.

Dowiedz się więcej

Magdalena Jagieło

Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju biznesu w Fundacji Startup Poland

Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju biznesu w Fundacji Startup Poland, największego w Polsce niezależnego think-tanku technologicznego. Do zespołu dołączyła w 2015 roku jako 3 osoba i od tej pory konsekwentie odpowiada za relacje z Partnerami Fundacji. Tworzy i rozwija usługi oparte o know how Startup Poland. Wspiera korporacje w procesie cyfrowej transformacji, pomagając identyfikować wyzwania i łącząc ze startupami odpowiadającymi potrzebom klientów. Z branżą startupową związana od ponad 4 lat.

Dowiedz się więcej

dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego RP

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych, praca doktorska Pełnomocnik
w postępowaniu patentowym. Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Rzecznik patentowy, radca prawny oraz adiunkt w Politechnice Świętokrzyskiej. 

Przez wiele lat redaktor naczelna kwartalnika Rzecznik patentowy oraz zeszytów naukowych – seria Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji polskich osiągnięć w świecie oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i studentów. Inicjatorka m.in. cyklu międzynarodowych konferencji Innowacyjność i kreatywność kobiet w Warszawie oraz sympozjów Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce w Krakowie. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.

Dowiedz się więcej

Adam Banaszak

z-ca prezesa PARP

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami oraz realizowaniu złożonych projektów biznesowych i innowacyjnych. Piastował stanowiska Dyrektora Ekonomicznego, członka zarządu oraz Prezesa m.in. w takich spółkach jak: Polmos Toruń S.A., Transbud Toruń Sp.z o.o. , Kania Sp. z o.o. Łasin czy Mazowiecko-Kujawska Spółka Cukrowa S.A. W latach 2002-2018 zasiadał w Radach Nadzorczych prywatnych i państwowych spółek: m.in. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Krajowej Spółce Cukrowej S.A, PK Gniewkowo Sp. z o.o., EDF Toruń S.A (obecnie PGE Toruń S.A), Stomil Poznań S.A. 

Od 2015 roku jest koordynatorem ds. projektów międzynarodowych w Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza.  Tam też wdrażał z sukcesem i realizował liczne projekty współfinansowane ze środków unijnych w tym projekty międzyinstytucjonalne.

Od 2007 roku pełni funkcję członka Komisji NAT– Comission for Natural Resources – Komitetu Regionów UE w Brukseli. Jest tam sprawozdawcą Komitetu w dziedzinie innowacji technologii w obszarze niebieskiej ekonomii i niebieskiego rozwoju. Reprezentuje Komitet w relacjach z agendami ONZ oraz instytucjami europejskimi i pozaeuropejskimi.  Jest autorem wielu opinii kształtujących prawo europejskie z dziedziny gospodarki, ochrony środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym oraz innowacji.

Adam Banaszak jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie ekonomii i zarządzania.

Dowiedz się więcej

Marcin Szczeciński

Kierownik ds. inwestycji kapitałowych Adamed Technology Sp. z o.o.

Absolwent prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (program EMBA). Studiował także na Uniwersytecie Utrechckim. Od ponad dekady związany z branżą farmaceutyczną. Współtworzył portfolio projektów z obszaru drug discovery Adamed i strategię tego pionu. Blisko współpracował z naukowcami zarówno w ramach projektów B+R dotyczących leków oryginalnych, jak i generycznych, poznając ich specyfikę, uwarunkowania regulacyjne oraz zagadnienia dotyczące ochrony praw wyłącznych. Pozyskiwał zewnętrzne finansowanie dla tych przedsięwzięć. Najpierw wspierał, a następnie odpowiadał za komercjalizację kandydatów na leki firmy, pracując z klientami z big, mid i Japan pharma. W 2015 roku dołączył do obszaru inwestycji kapitałowych Adamed.

Wierzy, że w Polsce możliwe są przełomowe innowacje w sektorze life science.

Dowiedz się więcej

Marcin Piasecki

Redaktor i publicysta "Rzeczpospolitej"

Redaktor koordynator działów ekonomicznych "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Dziennikarz ekonomiczny z wieloletnim stażem, w przeszłości między innymi redaktor naczelny "Forbesa" i "The Wall Street Journal Polska", dodatku ekonomicznego do "Dziennika". Gospodarz i prowadzący wielu konferencji i debat ekonomicznych. Współautor programów telewizyjnych i radiowych, min na antenie Radia PiN, TVN CNBC, Polsat News. Prowadzący program #rzeczobiznesie w Rzeczpospolita.tv