PKN Orlen mocno angażuje się we współpracę ze startupami. Fot./materiały prasowe
PKN Orlen mocno angażuje się we współpracę ze startupami. Fot./materiały prasowe

PKN Orlen mocno angażuje się we współpracę ze startupami

Duże firmy chętniej współpracują ze startupami. Trend znany z zagranicy coraz wyraźniej widać również w Polsce.

– Mając na uwadze światowe trendy, duże korporacje, takie jak PKN Orlen, aby móc się dynamicznie rozwijać i skutecznie konkurować na globalnym rynku, muszą szukać nowych przewag konkurencyjnych. Współpraca ze startupami często umożliwia wdrożenie nowych innowacyjnych rozwiązań – mówi Patrycja Panasiuk, dyrektor biura innowacji PKN Orlen. Koncern zaangażował się m.in. w dwa programy akceleracyjne: Pilot Maker Eletro Scaleup i Space3ac Scaleup, rządowy program GovTech oraz hackathon HackYeah, skierowany do utalentowanych programistów.

– Pozyskujemy wiedzę na temat oferty technologicznej startupów, korzystając m.in. ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów, jakimi są akceleratory, które poszukują na rynku rozwiązań „szytych na miarę" – mówi przedstawicielka PKN Orlen. Podkreśla, że proces poszukiwania i selekcji startupów jest złożony i wymaga zaangażowania ekspertów z różnych obszarów. Ich zadaniem jest weryfikacja danego rozwiązania. Startupy, których propozycje najbardziej odpowiadają założeniom, są zapraszane do realizacji pilotażowego wdrożenia.

– Współuczestnictwo w projektach oprócz takich korzyści, jak np. możliwość pozyskania innowacyjnych rozwiązań, pozwala nam „zmapować" wyzwania oraz wyznacza poziom ambicji w pozyskiwaniu innowacji – podkreśla dyrektor biura innowacji PKN Orlen.

Zbudować rynkową przewagę

Coraz więcej firm widzi w nowych technologiach szansę na rozwój biznesu. – Zjawisko nie jest nowe, ale w ostatnich latach nabrało rozpędu. W tym obszarze widoczne są dwa duże trendy – mówi Michał Madura, dyrektor w studiu badawczo-projektowym Edisonda z grupy Grant Thornton. Wskazuje, że pierwszy trend związany jest z adaptacją lub zakupem wypracowanych przez startup rozwiązań. Wydawać by się mogło, że jest to droga na skróty, jednak z perspektywy dużej organizacji tego typu decyzje są szansą na skrócenie czasu, w którym nowy produkt trafi na rynek. Twórcy startupów to często młodzi pasjonaci nowych technologii. Innowacje powstają tu szybko. Natomiast duże organizacje działają wolniej, mają rozproszoną decyzyjność lub po prostu brak im odpowiednich zasobów badawczo-rozwojowych. Wtedy taka współpraca jest dla nich idealnym rozwiązaniem.

– Przykładem takiego podejścia jest kooperacja jednej z firm ubezpieczeniowych, która wykorzystując rozwiązania związane z telematyką i internetem rzeczy, wprowadziła na rynek aplikację poprawiającą bezpieczeństwo kierowców – wskazuje Madura. Dodaje, że drugi trend to sytuacja odwrotna: niektóre duże firmy budują wewnętrzne kompetencje związane z wytwarzaniem innowacji w tzw. Living Labach. Są to specjalne działy, które rozwijają nowe produkty. W tych „wewnętrznych startupach" zatrudniani są eksperci z różnych dziedzin, którzy tworzą nowe rozwiązania – produkty lub usługi – na bazie prowadzonych eksperymentów. Nowoczesne metody i wiedza dostępna w organizacji to często nowa energia dla biznesu i szansa na rozwój w niedoścignionych do tej pory, dla firmy, obszarach.

– Rynkową przewagę budują dzięki takim działom Ikea, Lego czy Disney. Na polskim gruncie warto docenić ING Bank Śląski i jego Innovation ING Lab – wymienia Madura.

Strategiczny klient

Z raportu Fundacji Startup Poland wynika, że z korporacjami współpracuje około jednej trzeciej startupów. Ponad połowa z tej grupy deklaruje, że duży biznes to dla nich strategiczny klient. Startupowcy często wykorzystują też relację z korporacją do promowania swoich rozwiązań, poszerzenia kanałów dystrybucji, wspólnego budowania innowacji, bądź licencjonowania swojej technologii. Przestrzeń do rozwoju tego typu partnerstwa jest jeszcze w Polsce duża. Aż 82 proc. młodych firm deklaruje, że chciałoby współpracować z korporacjami.

Startupy specjalizują się w poszczególnych branżach. Duże pole do popisu mają m.in. w energetyce. – Strukturalne podejście do innowacji gwarantuje skuteczne tworzenie nowych, użytecznych rozwiązań nie przypadkiem, ale jako wynik zaprojektowanego systemu. Ostatnio do naszego ekosystemu innowacji dołączyliśmy nowe narzędzie, własny akcelerator Tauron PROGRES – podkreśla Łukasz Zimnoch, rzecznik firmy Tauron. Do programu zaprasza on wszystkich, którzy mają ciekawe rozwiązania. W zależności od innowacyjności i zaawansowania technologicznego oferowanego rozwiązania, koncern przewiduje różne modele współpracy. Pozwalają one na szybką weryfikację pomysłu w warunkach rzeczywistych, jego rozwój oraz otwierają szansę na wykorzystanie sprawdzonego rozwiązania w Tauronie.

– Istotnym atutem naszej propozycji jest szybka decyzja dotycząca pilotażu, a następnie udostępnienie infrastruktury do testowania oraz wsparcie naszych specjalistów na wczesnym etapie współpracy – podkreśla rzecznik grupy. Do programu zaprasza ona startupy, przedsiębiorstwa, centra badawczo-rozwojowe, a także indywidualnych innowatorów. Tauron podkreśla, że nabór do programu jest ciągły. Wystarczy uzupełnić formularz zamieszczony w zakładce innowacje na stronie internetowej.

– Co więcej, nasz akcelerator stanowi szansę na nawiązanie współpracy z firmą, w której działalność innowacyjna przynosi już wielomilionowe korzyści, czego przykładem jest nowatorskie zastosowanie sorbentów do wychwytu szkodliwych emisji – wskazuje Zimnoch. Przypomina też, że dzięki budowanemu systemowi współpracy z mniejszymi podmiotami, Tauron może zapewnić wieloetapowe wsparcie dla innowacyjnych firm – od udziału w programach akceleracyjnych po inwestycje w przedsiębiorstwa. To ostatnie umożliwia fundusz inwestycyjny CVC Magenta, który może finansować startupy we wczesnej fazie rozwoju w ramach PFR Starter FIZ oraz zagwarantować kolejne rundy finansowania w fazie wzrostu w ramach PFR NCBR CVC.

Patronat honorowy

Partner merytoryczny

Audytor Konkursu oraz Partner Merytoryczny

Partner strategiczny

Partner główny

Partnerzy