Partner Strategiczny

Partner Główny

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Honorowy Patronat
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partner merytoryczny
Audytor konkursu

Partner projektu

Artykuł 15: Innowacje wpisane w codzienność
29.11.2018

Michał Duszczyk

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA STACJA PALIW W POLSCE, WŁASNA APLIKACJA PŁATNICZA, NOWATORSKIE METODY PRODUKCJI BIOKOMPONENTÓW I TECHNOLOGIE OGRANICZAJĄCE EMISJE CO2 - TO TYLKO CZĘŚĆ Z INNOWACJI REALIZOWANYCH PRZEZ ORLEN.

TANKOWANIE BEZ WYSIADANIA

Sieć detaliczna Orlenu w Polsce liczy blisko 1800 obiektów obsługiwanych przez około 20 tysięcy pracowników. Ich bieżący kontakt z klientami i praktyczna znajomość procesów operacyjnych stanowią istotny kapitał, który spółka chce wykorzystać. Koncern uruchomił platformę Stacja Innowacja, gdzie pracownicy stacji benzynowych z całej Polski mogą zgłaszać swoje pomysły na innowacje. Aplikacja pozwala przełożyć ich doświadczenie i kreatywność na konkretne działania. To największa tego typu platforma wdrożona komercyjnie w Polsce. Stacja Innowacja daje możliwość zgłaszania pomysłów wszystkim pracownikom stacji w ramach cyklicznie trwających konkursów. Każdy z nich dotyczy innego tematu, jak np. budowa nowoczesnej sieci sprzedaży paliw, unikalne doświadczenia zakupowe czy doskonałość operacyjna. Autorzy najbardziej innowacyjnych pomysłów, o dużym potencjale usprawnienia funkcjonowania stacji, są przez koncern nagradzani. O tym, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, niech świadczy fakt, że tylko w ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania aplikacji pracownicy stacji zgłosili ponad 300 innowacyjnych propozycji.

Innowacje w segmencie detalicznym to bardzo wdzięczny temat i najbliższy użytkownikom. Świadczyć może o tym jeden z najnowszych projektów Orlenu – stacja paliw w formacie drive through.

Pierwszy obiekt tego typu, unikatowy na skalę europejską, koncern uruchomił w październiku w Miejscu Obsługi Podróżnych w Michałowicach, na trasie Łódź-Wrocław. O zaletach Orlen Drive, bo tak nazwano to przedsięwzięcie, można przekonać się, nie wysiadając z auta. To nowatorskie rozwiązanie polega na możliwości tankowania, zamawiania produktów gastronomicznych i płacenia bez opuszczania samochodu. Koncern planuje już kolejne punkty typu drive through.

W sieci koncernu udostępniana jest również inna innowacja – aplikacja Orlen Mobile. Dzięki niej kierowcy mogą płacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, niezależnie od tego, czy korzystają ze stacji drive through, czy każdej innej.

NOWOCZESNE R&D

W ramach wewnętrznych poszukiwań nowatorskich projektów w zakresie rozwoju nowoczesnej petrochemii i optymalizacji procesów rafineryjnych Orlen planuje stworzyć zaplecze techniczne do prowadzenia projektów B+R+I nakierowanych zarówno na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, prac nad nowymi produktami i technologiami, jak też prac nad usprawnianiem i optymalizacją już realizowanych procesów i produktów. Centrum ma być istotnym elementem systemu infrastruktury badawczej Grupy Kapitałowej, uzupełniającym możliwości, którymi dysponuje obecnie (Grupa posiada już ośrodek badawczy Unicre w czeskim Litvinovie).

CBR ma stanowić pomost pomiędzy pracami realizowanymi przez świat nauki, a działalnością rozwojową koncernu oraz zaplecza, które umożliwiałoby wypełnienie luki pomiędzy „laboratorium" a „skalą przemysłową". Plan zakłada, by centrum badawczo-rozwojowe zlokalizować w bezpośredniej bliskości zakładu produkcyjnego i laboratorium analitycznego w Płocku, co ma zintensyfikować prace B+R w sektorze rafinerii i petrochemii.

Już dziś prace badawczo-rozwojowe w sektorze rafineryjnym i petrochemicznym płockiego koncernu idą pełną parą. Wystarczy wspomnieć o innowacyjnej metodzie produkcji biokomponentów, projekcie Orlenu, który otrzymały dofinansowanie w ramach programu InnoChem, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość dofinansowania przyznana koncernowi (obejmuje ona w sumie pięć projektów) to ponad 5,6 mln zł.

PKN Orlen pracuje nad opracowaniem nowej technologii jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy z olejami roślinnymi lub tłuszczami zwierzęcymi. Produkt pochodzący z procesu stanowić ma źródło biokomponentów dla oleju napędowego i może wspomóc realizację ustawowego obowiązku w postaci Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Zaletą procesu będącego przedmiotem prac jest możliwość uzyskania biokomponentu o lepszych właściwościach, niż stosowany obecnie w olejach napędowych biokomponent w postaci FAME (estry metylowe kwasów tłuszczowych). Co ważne, istotnym założeniem projektu jest wykorzystanie do produkcji biokomponentu już istniejących instalacji rafineryjnych, co znacznie obniża niezbędne nakłady inwestycyjne. Pełnoskalowa próba procesu jednoczesnego przerobu (współuwodornienia) frakcji ropy z olejami roślinnymi została przeprowadzona we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej i stanowi przykład bardzo dobrej współpracy koncernu ze światem nauki. Wyniki i wnioski są bardzo obiecujące, co pozwala z optymizmem oceniać prawdopodobieństwo wdrożenia w niedalekiej przyszłości tej technologii w zakładach produkcyjnych PKN Orlen.

RAFINERIA JAK LABORATORIUM

Koncern uruchomił w Płocku stację doświadczalną, w której będzie rozwijał nowatorską technologię produkcji biokomponentów tzw. wyższej generacji, pozyskiwanych z glonów olejowych. Do ich wytwarzania wykorzystywane mają być wody poprodukcyjne oraz dwutlenek węgla pochodzący z procesów rafineryjnych. W ramach prowadzonych badań, na pierwszym etapie ustalone zostaną optymalne warunki wzrostu glonów, takie jak skład wód poprodukcyjnych czy ich temperatura. Następnie testowane będą możliwości poprawy efektywności przyrostu biomasy glonów i maksymalizacji ilości gromadzonego przez nie biooleju. Wyprodukowany w wyniku tłoczenia z biomasy glonowej olej będzie badany pod kątem produkcji estrów oraz biowęglowodorów syntetycznych, które mogą być wykorzystywane jako biokomponenty oleju napędowego. Pozostała po wytłoczeniu biomasa będzie natomiast testowana pod kątem możliwości wykorzystywania np. w produkcji biogazu. Przy projekcie spółka współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytetem Szczecińskim. W jego ramach na terenie zakładu w Płocku wybudowano stację badawczą wyposażoną m.in. w fotobioreaktory. Warto przy tej okazji wspomnieć, że Orlen bierze udział w międzynarodowym projekcie BioRECO2VER, którego celem jest zbadanie możliwości przekształcania dwutlenku węgla przez mikroorganizmy w związki używane do produkcji wartościowych produktów chemicznych, m.in. biotworzyw. Inicjatywa ta uzyskała dofinansowanie w ramach europejskiego Programu Horyzont 2020, największego w historii projektu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

BioRECO2VER to czteroletni projekt, który będzie skupiał się na udoskonaleniu procesów biotechnologicznych przekształcających CO2 z zakładów produkcyjnych w wartościowe chemikalia, takie jak izobutylen i mleczany, wykorzystywane m.in. do produkcji opakowań, paliw czy opon. W ramach prowadzonych prac selekcjonowane będą mikroorganizmy, które potrafią przekształcać strumienie gazu zawierające dwutlenek węgla. W PKN Orlen podkreślają, że udział w tym projekcie to niepowtarzalna okazja, by umacniać kulturę innowacyjności we współpracy z największymi zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz budować sieć cennych powiązań.

W ZGODZIE Z NATURĄ

Koncern po innowacje sięga nie tylko w celu optymalizacji produkcji, ale również, aby ograniczyć emisje CO2. Przykładem może być przekazany w czerwcu do komercyjnej eksploatacji największy niskoemisyjny blok energetyczny w Polsce. Mowa o inwestycji w elektrociepłownię gazowo-parową w Płocku, dzięki której do krajowego systemu energetycznego trafi 600 MW mocy.

Blok gazowo-parowy wykorzystuje najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska. Wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 62 proc. zapewnia najnowocześniejsza na świecie turbina gazowa typu H. Ale płocki koncern wykorzystuje również innowacje, by zredukować emisje CO2 w transporcie. To dlatego rozszerzył program budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych. PKN Orlen wytypował w tym celu łącznie 150 stacji paliw położonych zarówno w miastach, jak i przy trasach tranzytowych. W pierwszym etapie pilotażu, do końca 2019 roku, zostanie uruchomionych około 50 szybkich punktów ładowania.