Partner Strategiczny

Partner Główny

Honorowy Patronat
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Honorowy Patronat
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partner merytoryczny
Audytor konkursu

Partner projektu

Artykuł: Innowacyjny impuls dla PKB
03.04.2017

Michał Niewiadomski

INNOWACYJNY IMPULS DLA PKB

Polska gospodarka musi dokonać cywilizacyjnego skoku ku przemysłowi 4.0. Bez tego nie wygra na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska, uważa, że potencjał rozwoju start-upów w naszym kraju jest znaczący, a ich udział w gospodarce krajowej będzie stale wzrastał. Jak szacują eksperci, wartość dodana wytworzona przez start-upy w 2023 roku może osiągnąć kwotę nawet 2,2 mld zł, a liczba stworzonych miejsc pracy ponad 50 tys. Klucz do sukcesu start-upów stanowi innowacyjny produkt – opatentowany i konkurencyjny w stosunku do obecnie istniejących rozwiązań.

– Już dziś projekty realizowane przez młode firmy są doceniane w skali międzynarodowej, a polscy przedsiębiorcy są wymieniani wśród najzdolniejszych projektantów nowych urządzeń. W celu pełnego wykorzystania potencjału tych start-upów konieczne jest stworzenie ekosystemu, który pozwoli rozwinąć je poza wczesną fazę i zrealizować ich pełny potencjał komercyjny – mówi Janicki.

Ekosystem dla młodych firm

– Innowacje mają teraz wyjątkowe znaczenie dla polskiej gospodarki, szczególnie w obliczu zachodzącej obecnie rewolucji przemysłowej 4.0 – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. – Nie wystarczy jednak sam „wysyp" start-upów: polskie przedsiębiorstwa, duże, średnie, a także małe, muszą być też zainteresowane szybkim wdrażaniem innowacyjnych produktów/usług/technologii tych start-upów. Ważne jest też, żeby polskie przedsiębiorstwa uczestniczyły w kolejnych rundach finansowania start-upów. Jeśli atrakcyjne polskie start-upy będą przejmowane przez fundusze i inwestorów spoza Polski, to jest ryzyko, że polska gospodarka nie wykorzysta efektywnie dźwigni innowacji – dodaje Jerzy Kalinowski.

Wiktor Janicki z Roche Polska przypomina, że opracowanie innowacyjnego produktu wiąże się z koniecznością prowadzenia badań, współpracy z naukowcami, a także czerpania know-how z doświadczenia firm działających na rynku. – Roche jest firmą, w której u podstaw działalności są badania i rozwój. Doskonale rozumiemy, czym współcześnie jest innowacja, ale też przewidujemy, jak będzie ona wyglądać za kilka lat. Dlatego współpraca z innowatorami jest dla nas naturalna – mówi dyrektor farmaceutycznej spółki.

Przemysł 4.0

Zdaniem Pawła Surówki, prezesa PZU Życie, w czasach niskich stóp procentowych, wynikających ze stanu światowej gospodarki, coraz więcej krajów z nadzieją patrzy na start-upy i chce powtórzyć sukces Doliny Krzemowej. –Start-upy przyczyniają się do powstawania dobrze płatnych miejsc pracy i stymulują eksport. Również w naszym kraju sektor ten ma szansę generować PKB oraz zwiększać zatrudnienie – mówi.

Jerzy Kalinowski uważa, że w Polsce najbardziej potrzebujemy innowacyjnych start-upów w branżach, które stanowią podstawę naszej gospodarki. – W kraju, w którym blisko jedna czwarta PKB jest tworzona w przemyśle, bardzo ważne dla rozwoju gospodarki są innowacyjne rozwiązania sprzyjające budowie przemysłu 4.0, np. wspomagające automatyzację procesów produkcyjnych i przetwórczych, efektywnie integrujące dostawców i odbiorców czy umożliwiające wykorzystanie złożonej analityki danych i sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów produkcyjnych – mówi. Jego zdaniem innowacje są równie niezbędne w transporcie, jak i we wszystkich usługach.

– Potrzebujemy też innowacyjnych rozwiązań w ochronie gospodarki, edukacji i administracji publicznej. Naszym nadrzędnym celem powinno być zbudowanie ekosystemu, który będzie sprzyjał kreacji innowacji i szybkiemu rozwojowi innowacyjnych start-upów, których produkty i usługi będą szybko wdrażane zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym – uważa Kalinowski z KPMG.

Paweł Surówka dodaje, że w każdej branży jest miejsce na innowacje. Liczy się przede wszystkim zespół ludzi z innowacyjnymi pomysłami. – Oczywiście z naszego punktu widzenia przyglądamy się uważnie spółkom z branży fintech i insurtech – mówi prezes PZU Życie. I dodaje: – W 2017 r. będziemy dalej poszukiwać ciekawych funduszy, w które możemy zainwestować (również w Polsce). Oprócz tego skoncentrujemy się na pomocy w budowie i wzmacnianiu dotychczasowego ekosystemu innowacyjnego w Polsce. Chcemy też maksymalnie wykorzystać współpracę z Atomico, DN Capital i Evolution Equity Partners, pomagając im budować tzw. pipeline projektów w Polsce – mówi Surówka.

Zdaniem Wiktora Janickiego obecnie najbardziej pożądanymi start-upami są te, które działają w obszarze IT i rozwiązań mobilnych. – Dostrzegamy jednak rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w medycynie. Cieszę się, że Polska może pochwalić się przykładami startupowych projektów, które odniosły sukces i dziś pomagają pacjentom na całym świecie w diagnozowaniu i monitorowaniu choroby – mówi. Jako przykład wskazuje Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche, które mieści się w Polsce. – To w nim tworzymy oprogramowanie, które obejmuje m.in. aplikacje wspierające badania kliniczne nad nowymi lekami, programy pozwalające na produkcję leków w bezpiecznych warunkach, platformy do nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, a także systemy optymalizujące wewnętrzne procesy firmy. To rozwiązania wspierające działalność naszej firmy na całym świecie – mówi Janicki.

Cyfryzacja dźwignią rozwoju

– Rozwój nowoczesnej farmacji i medycyny w dużej mierze opiera się na informatyce, która umożliwia szybszą i efektywniejszą analizę dużych zbiorów danych (big data). Identyfikacja celów terapeutycznych, archiwizacja i analiza wyników badań klinicznych czy optymalizacja architektury nowych leków wspierane są systemami informatycznymi, które znacząco skracają czas tych procesów. Szukając odpowiedzi na pytania dotyczące coraz bardziej złożonych chorób, będziemy potrzebować jeszcze większego wsparcia ze strony systemów IT – mówi Wiktor Janicki z Roche Polska.

Zauważa, że w Polsce są ogromne zasoby młodych, znakomicie wykształconych i zdolnych ludzi, innowatorów w swoich dziedzinach. – Dostrzegliśmy ten potencjał już w 2004 r., kiedy otworzyliśmy Globalne Centrum Rozwiązań IT. O wyborze naszego kraju zdecydowało nie tylko dogodne położenie geograficzne, ale przede wszystkim kompetencje, kwalifikacje i potencjał intelektualny polskich bioinformatyków – mówi Janicki.

– Pamiętajmy, że skuteczny ekosystem sprzyjający rozwojowi innowacyjnych start-upów obejmuje system edukacyjny wraz z promocją przedsiębiorczości, system wsparcia rozwoju i finansowania start-upów, innowacyjne przedsiębiorstwa i administrację publiczną chętną do zakupu innowacyjnych rozwiązań, otwarty system efektywnej współpracy biznesu z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jak również system bodźców i zachęt oferowanych przez państwo wszystkim interesariuszom w tym ekosystemie – zwraca uwagę Jerzy Kalinowski z KPMG. – Główną dźwignią innowacji jest cyfryzacja i dlatego Polska powinna nadać zdecydowanie wyższy priorytet rozwojowi ICT – dodaje Jerzy Kalinowski.©℗

Dowiedz się więcej

Adam Czyżewski

Główny ekonomista PKN Orlen

Przewagi konkurencyjne Polski tkwią w przedsiębiorczości, ale te rezerwy powoli się wyczerpują. Stąd skokowo rosnące zainteresowanie szeroko pojętymi innowacyjnymi projektami, które co prawda niosą ze sobą duże ryzyko, ale jednocześnie – jeżeli się przyjmą – dają perspektywę nie tylko zwiększenia efektywności, ale też korzyści ekonomicznych. Mając świadomość tych zmian, PKN Orlen od kilku lat angażuje się w projekty innowacyjne i analizuje procesy pod kątem potencjalnych szans rozwojowych. Dobrym przykładem mogą być spotkania networkingowe np. podczas kongresu 590 w Rzeszowie w listopadzie 2016 roku i warsztaty prowadzone przez ekspertów PKN Orlen z polskimi start-upami podczas ubiegłorocznego Impact '16 w Krakowie czy też zrealizowany niedawno projekt crowdsourcingowy. W ramach rozwoju współpracy ze start-upami zbudowaliśmy platformę Innowacje@orlen stanowiącą łatwo dostępny pomost pomiędzy koncernem a przedsiębiorcami i start-upami z całego świata. Oferuje ona zestaw narzędzi, które pozwalają dotrzeć do nas i zgłosić swoje pomysły i rozwiązania. Te najlepsze trafią do pilotażowego wdrożenia na naszych instalacjach lub stacjach. Stąd już tylko krok do upragnionej komercjalizacji. Praktyka rynkowa i doświadczenie liderów w zakresie innowacji wskazują, że korporacyjne programy akceleracyjne należą do skutecznych narzędzi realizacji strategii innowacji oraz budowy kultury innowacyjnej w bardzo dużych firmach, które zdecydowały się na wejście w ten nowy i nierozpoznany do końca świat. Była to zresztą jedna z naszych rekomendacji, opublikowanych w raporcie „Gra o innowacje".